eNorssi haki ja sai yhdessä Hämeenlinnan normaalikoulun kanssa Opetushallituksen tukea sosiaalisen median luokkahuonekokeiluihin (Koulu 3.0 - sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa) ja niiden dokumentointiin. Hanke käynnistyi syksyn 2010 aikana ja jatkuu vuoden 2011 loppuun saakka.

sunnuntai 21. marraskuuta 2010

Mikä on Koulu 3.0?

Hankkeen kuvaus:
- Hankkeessa on tarkoituksena vahvistaa sekä dokumentoida harjoittelukoulujen kentällä tapahtuvaa sosiaalisen median kokeilu-, tutkimus- ja kehitystoimintaa.
- Hankkeessa kootaan eri harjoittelukoulujen olemassa olevia, sekä luodaan uusia sosiaalisen median kokeiluprojekteja sosiaalisen median työtapapankiksi.
- Hankkeessa myös tutkitaan uusien tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä yhteistyömuotoja ja -välineitä kodin ja koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön.
- Lisäksi sosiaalisen median välineet otetaan entistä määrätietoisemmin mukaan opetusharjoittelunohjauksen välineiksi.
- Edellä mainituin keinoin lisätään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja sen parannetaan opiskelijoiden oppimistuloksia sekä opettajien ja opiskelijoiden tietoyhteiskuntavalmiuksia.
- Hankkeen käytännön toimet ovat alkuvaiheessa luokkahuonekokeiluja ja mukaan rekrytoidaan aktiivisesti omaa työtänsä ja ammattitaitoaan kehittäviä tutkimusorientoituneita opettajia ympäri eNorssi-verkostoa.
- Toimintatapana on empiirinen kokeilutoiminta luokissa yhdistettynä tutkimustoimintaan.
- Hankkeen keskeisenä fokuksena on etsiä ilmaisten, avoimessa verkossa toimivien palveluiden tarkoituksenmukaisia hyödyntämistapoja opetuksen ja koulutuksen kentälle.
- Hankkeen luonteelle on ominaista se, että tarkkaa toteutustapaa on tässä vaiheessa kokonaisuudessaan vielä mahdotonta varmuudella kuvata. Blogien, wikien, podcastien ja tubejen käytöstä on saatu rohkaisevia ensikokemuksia ja hankkeen kautta tarjotaan yhä useammalle opettajalle resursseja olla mukana kehitystyössä.


Koulu 3.0 hankkeen tavoitteena on:
- Etsiä ja löytää pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja sosiaalisen median välineiden ja ohjelmistojen hyödyntämiseen perusopetuksessa.
Selvittää miten mm. wikit, blogit ja tubet palvelevat ja tuovat lisäarvoa perusopetukseen.
- Selvittää sosiaalisen median välineiden tarkoituksenmukaista yhteiskäyttöä yhteisöllisesti eri opetustilanteissa
Selvittää sosiaalisen median hyödynnettävyyttä kodin- ja koulun välisessä yhteistyössä.
- Selvittää sosiaalisen median hyödynnettävyyttä opetusharjoittelun ohjauksessa sekä opettajaopiskelijoiden jaksosuunnittelun välineenä.

Hankkeen käytännön toimia:
- Hankkeen kautta opettajia eri harjoittelukouluista resursoidaan sosiaalisen median kokeiluihin.
- Prosessia varten hankitaan 13 siirrettävää minikannettava/kannettava-videokamera -yhdistelmää säilytys/siirtolaukkuineen luokkiin, joissa toteutetaan youtube ja/tai podcast-projekteja. Järjestelyllä varmistetaan hankeluokkien riittävä tekninen varustus.
- Hankinnoissa pitäydytään matalan kynnyksen edullisissa peruslaitteissa. Muu tekniikka ja ohjelmistot hankitaan harjoittelukoulujen omalla resursoinnilla, jotta laite- ja ohjelmistohankintojen määrä minimoidaan.
- Laiteyhdistelmä hankitaan jokaiseen normaalikouluun käytettäväksi hankkeen ajan ja niitä kierrätetään yksiköiden sisällä hankkeen aikana.

Oletko harjoittelukoulun opettaja ja haluaisit lähteä mukaan hankkeeseen? Olisiko sinulla mielelessä sopiva sosiaalisen median kokeiluprojekti, jonka haluaisit dokumentoida? Ota yhteyttä pikaisesti!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti